KONKURS PLASTYCZNY PN. JESIENNY KRAJOBRAZ NAD WODĄ

KONKURS PLASTYCZNY PN. JESIENNY KRAJOBRAZ NAD WODĄ

zorganizowany w ramach realizowanego w naszej placówce Programu Edukacji Ekologicznej dofinansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi pod nazwą „Każdy przedszkolak mały i duży wie do czego woda służy”.

Twórczość plastyczna odgrywa istotną rolę w rozwoju dziecka i jest jedną z ważniejszych form działalności w wieku przedszkolnym. Dzięki niej dziecko nie tylko pobudza i wyraża swoje myśli i emocje, ale również zaspokaja potrzebę ekspresji. Praca twórcza jest źródłem radości, zadowolenia, dobrej zabawy, zaangażowania oraz podstawową formą uczenia się i zdobywania wiedzy o otaczającym świecie.

Od wielu lat tradycją w Publicznym Przedszkolu nr 9 im. Jasia i Małgosi w Radomsku jest organizacja konkursu plastycznego pn. „Wiosenne malowanie” adresowanego do dzieci z radomszczańskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych. Konkurs odbywa się w plenerze przygotowanym w różnych środowiskach przyrodniczych. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną tegoroczna edycja odbyła się jesienią w zupełnie nowej formie.

Jesień to niezwykła pora roku, która pobudza wyobraźnię dzięki swoim bajecznym barwom. Inspiracją dla dzieci do wykonania pracy plastycznej była prezentacja multimedialna pt. ”Jesienny krajobraz nad wodą” przygotowana przez organizatorów i przesłana do placówek.

WYNIKI KONKURSU:
W dniu 28 października 2020 r. jury w składzie:
Przewodniczący: p. Tomasz Zawadzki
Członek: p. Elżbieta Minecka
Po obejrzeniu 20 prac zgłoszonych na konkurs postanowiło przyznać I, II i III miejsce.

Na ocenę prac wpłynęły następujące kryteria:
– samodzielność wykonania
– ujęcie tematu
– walory artystyczne
– oryginalne rozwiązania

NAGRODZENI:
I miejsce
Alicja Nowakowska – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Radomsku
II miejsce
Przemysław Grabiec Bielicki – Przedszkole Specjalne w Radomsku
III miejsce
Aurelia Świtoń – Publiczne Przedszkole nr 4 w Radomsku

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe nagrody zakupione z funduszu dotacji WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursu ekologicznego pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019/2020”.
Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Publicznego Przedszkola Nr 9 w Radomsku, składa podziękowania wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.
Poniżej prezentujemy krótką fotorelację z wystawy zorganizowanej w naszej placówce.