KONKURS PLASTYCZNY „Wiosenne malowanie”

adresowany do dzieci z radomszczańskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowany w ramach realizowanego w naszej placówce Programu Edukacji Ekologicznej dofinansowanego przez WFOŚ i GW w Łodzi pod nazwą „Segregacja fajna rzecz, każdy przedszkolak o tym wie” przebiegał pod hasłem „ Wiosna w czystym i pachnącym lesie”.
Tegoroczna edycja również odbyła się w nowej formie, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną.
Inspiracją do wykonania pracy plastycznej była prezentacja multimedialna przygotowana przez organizatorów i różne sytuacje edukacyjne organizowane przez nauczycielki
w przedszkolach.
Celem konkursu było kształtowanie umiejętności wyrażania przeżyć poprzez ekspresję plastyczną, rozwijanie wyobraźni twórczej a także zdobywanie i pogłębianie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej.

W dniu 8 czerwca 2021 r. jury w składzie: p. Karolina Mysłek- przewodniczący;
p. Elżbieta Minecka- członek oceniało 20 prac konkursowych.
Na ocenę prac wpłynęły następujące kryteria:
• ujęcie tematu
• walory estetyczne
• własne, oryginalne rozwiązania
• samodzielność wykonania

NAGRODZENI
I miejsce- Lena Czarnecka PP Nr 9 w Radomsku
II miejsce- Maria Masłowska PP Nr 10 w Radomsku
III miejsce- Emilia Stankiewicz PSP Nr 5 w Radomsku
Wyróżnienia: Natalia Olczyk- PP Nr 5 w Radomsku; Lena Adamek- PP Nr 9 w Radomsku; Julia Wróblewska- PP Nr 1 w Radomsku

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody zakupione z funduszu WFOŚ i GW w Łodzi .
Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Publicznego Przedszkola Nr 9 w Radomsku składa podziękowania wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.
Katarzyna Zasada