„Kraina uczuć i emocji”

Kolejne zajęcia ramach realizacji projektu edukacyjnego „ Jaś i Małgosia chcą być szczęśliwi” zostały przeprowadzone 03.06.2022 w grupach 5-6-latków.
Celem zajęć było rozpoznawanie i nazywanie emocji przez dzieci, wzbogacanie słownictwa, przewidywanie skutków zachowań. Inspiracją do wspólnych zabaw stała się prezentacja multimedialna „W krainie radości” ilustrująca wiersz
D.  Gellner „ Zły humorek”.

Zfdjęcie przedstawia grupę dzieci siedzącą na dywanie. Dzieci są zwrócone w stronę nauczyciela.  Na zdjęciu widać dzieci siedzące na dywanie przed tablicą multimedialną.

Dorota Majzner