„MAŁE CZY DUŻE ?”

1. ,,Kolorowe figurki”.
Obejrzyj obrazki
Odpowiedz na pytania:

Jakie to figury geometryczne?
Która figura geometryczna jest większa? A czy B?

dav

Jakie to figury geometryczne?
Która figura geometryczna jest mniejsza? A czy B?

dav

Jakie to figury geometryczne?
Która figura geometryczna jest większa? A czy B?

dav

Jakie to figury geometryczne?
Która figura geometryczna jest mniejsza? A czy B?

dav

2. ,,Pomponiki”
Obejrzyj obrazek

dav

Policz pomponiki w pętelkach.
Wskaż pętelkę, która zawiera najwięcej pomponików.
Wskaż pętelkę, która zawiera najmniej pomponików.

3. ,,Wesołe cyferki”
Obejrzyj obrazek

dav

Znajdź ukryte cyferki.
Który potworek trzyma największą cyferkę?
Który potworek trzyma najmniejszą cyferkę?

4. ,,Większa czy mniejsza?”
Obejrzyj obrazki

dav

dav

dav

Która cyfra jest większa?
Który znak należy wstawić? A czy B?

Jolanta Jaguścik