MATEMATYKA NA WESOŁO – kółko matematyczne

Matematyka nie jest ani nudna, ani trudna.

Zwłaszcza jeśli zaprzyjaźnimy się z nią od dziecka.

Matematyka jest miarą wszystkiego.

(Arystoteles)

 

 

 

 

Matematyka w przedszkolu jest podstawowym elementem życia codziennego każdego przedszkolaka. Można ją dostrzec w czasie zabaw, gier, ćwiczeń, zajęć dydaktycznych jak i podczas wykonywanych czynnościach samoobsługowych. Dzieci w tym wieku są bardzo ciekawe świata, swego otoczenia, można ich wręcz nazwać badaczami i odkrywcami.

Kółko matematyczne ma na celu wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i edukacji matematycznej.

 

                                                   

mgr Jolanta Jaguścik