„Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka” w Kotkach

Zdjęcie przedstawia plakat z napisem 20 listopada Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada obchodzimy „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka”. Data ta upamiętnia podpisanie Konwencji o prawach dziecka – najważniejszego dokumentu gwarantującego prawa wszystkim dzieciom niezależnie od koloru skóry, wyznania, pochodzenia czy miejsca zamieszkania. Konwencja została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 r. Polska była inicjatorem jej uchwalenia. Państwa, które ją podpisały są zobowiązane do przestrzegania zawartych  w niej ustaleń.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane.

W związku z tym w piątek 18.11 w naszej grupie zostały podjęte różnorodne działania, mające na celu kształtowanie u dzieci świadomości ich własnych praw. Przedszkolaki oglądały film edukacyjny pt. ,,Karolek – prawa i obowiązki dziecka”, wysłuchały wiersza M. Brykczyńskiego „O prawach dziecka” oraz piosenki Małej Orkiestry Dni Naszych pt. „Piosenka o prawach dziecka”. Na koniec zajęć zostały podzielone na dwa zespoły i wykonywały plakaty na temat ich praw, ale i obowiązków.

To był radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

Zdjęcie przedstawia grupę dziewczynek trzymających plakat o prawach dziecka

Zdjęcie przedstawia grupę chłopców trzymających plakat z obowiązkami dziecka