Mikołajki w Jeżykach

(Na zdjęciu widać dzieci kolorujące rysunek Mikołaja.)

(Na zdjęciu widać dzieci kolorujące rysunek Mikołaja.)

(Na zdjęciu widać grupę dzieci w czapkach Mikołaja pozujących do zdjęcia.)

(Na zdjęciu widać grupę dzieci w czapkach Mikołaja pozujących do zdjęcia.)

(Na zdjęciu widać grupę dzieci w czapkach Mikołaja pozujących do zdjęcia.)

(Na zdjęciu widać grupę dzieci biorącą udział w mikołajkowych zabawach.)

(Na zdjęciu widać grupę witającą św. Mikołaja.)

(Na zdjęciu widać grupę dzieci biorącą udział w mikołajkowych zabawach.)

(Na zdjęciu widać grupę dzieci biorącą udział w mikołajkowych zabawach.)

(Na zdjęciu widać grupę dzieci pokazującą otrzymane prezenty.)

(Na zdjęciu widać grupę dzieci otrzymującą prezenty od św. Mikołaja.)