OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W PRZEDSZKOLU

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W PRZEDSZKOLU

Listopad to miesiąc pamięci o bohaterach narodowych, a tym samym miesiąc poświęcony
realizacji działań z zakresu rozwijania uczuć patriotycznych oraz budzenia dumy z przynależności
narodowej. W bieżącym roku 2020 realizacja tych zadań w naszej placówce przebiegała pod hasłem
Biało-czerwona. Tematyka patriotyczna realizowana była we wszystkich grupach wiekowych. W
poszczególnych salach dominowały barwy ojczyste – biel i czerwień, co bez wątpienia stanowiło
świetne wprowadzenie do wzbudzenia zainteresowania historią, symboliką oraz pięknem naszego
kraju. Historię powstania naszej ojczyzny oraz miejscowości dzieci poznawały słuchając legend
polskich oraz bajek o Radomsku, Warszawie czy Krakowie, a także oglądając prezentacje
multimedialne. Dzięki prezentacjom dzieci mogły obejrzeć perełki naszej kultury i zabytków m.in.
polskie pieśni i tańce narodowe w wykonaniu zespołów pieśni i tańca Śląsk i Mazowsze. We
wszystkich grupach dzieci starszych śpiewano polski hymn narodowy oraz pieśni patriotyczne
przeplatane wierszami o tej tematyce. W grupach Biedronki oraz Żabki dzieci w przeddzień
uroczystości ubrane były przez rodziców w stroje galowe, do których przypięto w przedszkolu
biało-czerwone kotyliony. Taki strój przyczynił się do głębszego kultywowania święta.
Szczególną rolę w zakresie budzenia przynależności narodowej miały zajęcia plastycznopatriotyczne, wykonywane w poszczególnych grupach różnymi technikami oraz o różnym stopniu
trudności. Prace dzieci ozdobiły tablice wszystkich grup wiekowych oraz hol przedszkola. Wśród
prac widoczne było godło i flaga polska, ale także takie prace jak: 100 lat zaślubin Polski z
morzem, Polska to nasz dom, 11 listopada, Kochanej Polsce dziękują Biedronki, Polska to mój kraj
(prace zbiorowe z wykorzystaniem między innymi malowanych w barwy narodowe zasuszonych
liści, biało-czerwonych serc, czy białych i czerwonych kwadratów). Z wykonanych przez dzieci
prac powstały także albumy grupowe Moje miasto Radomsko i Polska – moja ojczyzna. Osobami
koordynującymi działania podjęte w placówce w tym temacie były nauczycielki grup Biedronki
oraz Żabki.


Barbara Kabzińska
Barbara Knop
Monika Kapica