Ogólnopolski projekt edukacyjny „Słowo, dotyk i muzyka dla każdego smyka” – zadanie drugie

Zabawy rozpoczęliśmy ćwiczeniami aparatu mowy – ćwiczenia żuchwy. Z reguły są to zabawy monotonne dla dzieci, stąd pomysł skojarzenia ruchu z odpowiednimi wyobrażeniami. Zabawowe potraktowanie tematu pobudziło zainteresowanie przedszkolaków i zachęciło do powtarzania ćwiczeń.

W celu wydłużenia fazy oddechowej przeprowadziliśmy zabawę logopedyczną z wykorzystaniem wiersza „Zimowy taniec wiatru”.

Dużą atrakcją dla dzieci była zabawa sensoryczna podczas której przedszkolaki miały możliwość malować farbami na lodzie. Bardzo duże wrażenie na dzieciach wywołało już samo obcowanie z lodem. Maluje się po nim jak po szkle. Jego właściwości fascynują. Jest zimny. Z czasem mokry. Zmiana ciała stałego w ciecz i to podkolorowana przez obecność farby. Coś pięknego!

Na koniec utrwaliliśmy nazwy instrumentów muzycznych. Mogliśmy nimi zagrać, doskonaląc w ten sposób współdziałanie w grupie tworząc małą orkiestrę oraz poczucie rytmu.

Opracowanie:

Magdalena Depta

Katarzyna Król – Mucharska