Oznaki wiosny – zajęcia biblioteczne

Przyjście nowej pory roku – wiosny jest doskonałą okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wiele bogactwa niesie ze sobą budząca się do życia przyroda.  W tym celu przedszkolaki z grupy Pszczółki udały się wraz z wychowawcami na zajęcia edukacyjne do Biblioteki Pedagogicznej.

Na spotkaniu dzieci uczestniczyły w zabawach ruchowych, oglądały prezentację multimedialną, zapoznały się z pierwszymi oznakami wiosny- powracającymi do nas ptakami, budzącymi się z zimowego snu zwierzętami, a także pierwszymi wiosennymi kwiatami. Na zakończenie wykonały pracę plastyczną „Wiosenny kwiat”.

Magdalena Depta

Katarzyna Król-Mucharska