Pedagogika Planu Daltońskiego

W roku szkolnym 2021/2022 rozpoczęliśmy wdrażanie w pracy wychowawczo – dydaktycznej koncepcję pedagogiki Planu Daltońskiego.

Plan daltoński jest systemem nauczania opracowanym w latach 20 XX wieku przez amerykańską nauczycielkę, Helen Parkhurst. Nazwa nurtu pochodzi od miasta Dalton w stanie Massachusetts,  w którym założyła pierwszą na świecie szkołę daltońską.

Głównymi filarami planu daltońskiego są:

 • odpowiedzialność
 • samodzielność,
 • współpraca,
 • refleksja

Plan daltoński w przedszkolu zakłada podział sali na mniejsze części, różne kąciki tematyczne, np. plastyczny, czytelniczy, gier planszowych, przyrodniczy czy badawczy.
Aby umożliwić realizację założeń edukacji daltońskiej  w odpowiedni sposób planujemy organizację pracy w przedszkolu. Jest ona oparta przede wszystkim na wizualizacji wszystkich działań podejmowanych przez dziecko  w przedszkolu, m.in. czas na zadania, na zabawę, dni tygodnia, urodziny, plan dnia, wydarzenia, kalendarz pogody, dyżury, prawa ręka.

 Kolorowa wizualizacja dni tygodnia.

Zdjecie przedstawia tablicę z kolorowymi kółkami, które oznaczają kolejne dni tygodnia wg planu daltońskiego.

Zaznaczanie obecności

Rano po przyjściu do grupy, dzieci zaznaczają swoją obecność na tablicy. Dzięki tej czynności dzieci uczą się nie tylko obowiązkowości ale również rozpoznawania zapisu swojego imienia.

Na zdjęciu widać chłopca, który zaznacza swoją obecność w przedszkolu

Samopoczucie

Dzieci każdego dnia po wejściu do sali określają swoje samopoczucie poprzez przypięcie kartonika z imieniem na ilustracji z emotikoną symbolizującą określoną emocję (radość, smutek, złość/niezadowolenie).
W dowolnym momencie w ciągu dnia mogą zmienić oznaczenie, w zależności od tego jak zmienia się ich samopoczucie.

Rytm dnia

Do planowania dnia, służą nam obrazki z dziennymi rytmicznymi kartami, obok których znajdują się papierowe zegary, wskazujące czas rozpoczęcia danej aktywności. Dzięki takim rytmicznym kartom dziecko samo będzie mogło pilnować porządku dnia, co w konsekwencji rozbudzi u niego poczucie odpowiedzialności.

Na zdjęciu widać ilustracje przedstawiające rytm dnia w przedszkolu. Obok zdjęć znajdują się zegary, ktore wyznaczają czas danej czynności.

Kalendarz pogody

Przedszkolaki, za pomocą piktogramów przedstawiających zjawiska atmosferyczne, zaznaczają każdego dnia jaka jest aktualnie pogoda. Dzięki temu poznają  nazwy miesięcy a także charakterystyczne dla każdej pory roku zjawiska atmosferyczne.

Zdjecie przedstawia rysunek tęczy. Pod obrazkiem znajdują się ikonki obrazujące stan pogody.

Urodziny dzieci


Dzieci lubią obchodzić urodziny w przedszkolu. Zobrazowanie kalendarza urodzin pozwala na przybliżenie i umiejscowienie daty ich urodzin w przestrzeni całego roku. Jednocześnie przedszkolaki utrwalają przy tym nazwy pór roku  i miesięcy, uczą się empatii i relacji społecznych.

Na zdjęciu widać obrazki z nazwami miesięcy wraz i imionami dzieci, które obchodza urodziny w danym miesiącu.

Wizualizacja dyżurów w grupie

W każdy poniedziałek wybieramy dyżurnych, którzy przez cały tydzień wypełniają określone obowiązki. Zdjęcia/imiona dyżurnych umieszczone zostają na tablicy przy emblematach symbolizujących rodzaj dyżuru: dyżurni od stolików, od łazienki, kącika plastycznego, kącika przyrodniczego, kącika czytelniczego, kącika kuchennego, kącika konstrukcyjnego.

Zdjecie przedstawia wizualizację dyżurów wraz z imionami dzieci, pełniących dyżur w danym tygodniu.

Liczba dzieci w kącikach

Kąciki tematyczne zostały oznaczone w salach kartonikami w celu określenia liczby dzieci, które jednocześnie mogą korzystać z danego kącika. Pozwala to na samokontrolę przez dzieci a także przemyślane i kreatywne korzystanie  z kącików.

 

Zdjecie przedstawia dwie dziewczynki korzystające z kącika czytelniczego, zgodnie z wyznaczoną liczbą dzieci w kaciku.

Zdjęcie przedstawia dziewczynkę siedzącą przy stoliku znajdującym się przy tablicy zadań. W kąciku tym może przebywać tylko jedno dziecko.

Dziecko jest samodzielne w codziennych czynnościach samoobsługowych i zajęciach dydaktycznych.

Zdjecie przedstawia instrukcję ubierania się w szatni.

Zdjęcie przedstawia wnętrze łazienki. W łazience są dwie dziewczynki. Jedna z nich wyciera mopem podłogę, a druga myje umywalkę.Na zdjęciu widać dzieci, które samodzielnie ubierają się w szatni.

Prawa ręka- pomocnik nauczyciela

Zdjęcie przedstawia rysunek dłóni, na której umieszczone jest zdjęcie dziecka.

Zegar daltoński wizualizuje upływ czasu. Jego tarcza została podzielona na cztery części. Każdy kolor oznacza upływający czas- 5, 10, 15 i 30 minut. Zegar pomaga dzieciom zrozumieć pojęcie czasu, a także uczy planowania pracy.

Na zdjęciu widać zegar daltoński. Tarcza zedara podzielona jest na części oznaczając czas.

Sygnalizator służy do niewerbalnej komunikacji nauczycielki z dziećmi. Pomaga  w ustaleniu formy pracy na zajęciach w przedszkolu.

Zdjęcie przedstawia sygnalizator świetlny oznaczający sposób pracy dzieci w ustalony sposób.   sposób

Tablica zadań w planie daltońskim wizualizuje zadania do samodzielnego wykonania w danym tygodniu. Znajdują się na niej imiona dzieci.

W każdy poniedziałek nauczycielka przedstawia dzieciom zadania edukacyjne i omawia dokładnie sposób ich wykonania. Dzieci same decydują kiedy wykonują zadania (dzień wykonania zadania zaznaczają magnesem w kolorze danego dnia), jak również samodzielnie sprawdzają poprawność jego wykonania.

Na zdjęciu widać dziewczaynkę, która zaznacza kolorowym pionkiem wykonane zadanie.

Wizualizujemy współpracę

Ważnym krokiem w rozwijaniu umiejętności dzieci będzie wykonanie zadania  w parach. Każdego tygodnia pary będą się zmieniać, co pozwoli dziecku na kontakt i lepsze poznanie kolegi / koleżanki. Dzieci mogą bawić się  z przyjacielem / przyjaciółką, ale muszą nauczyć się również bawić z innymi bez wykluczania kogokolwiek. Wizualizacja par  w postaci zestawionych zdjęć lub imion dzieci pozwala ułatwić zapamiętanie, z kim zostały dobrane „do pary”  w określonym tygodniu.

Na zdjęciu widać dziewczynkę i chłopca siedzących na dywanie i układających obrazek z części.

Co daje dzieciom edukacja daltońska:

 • możliwość działania, a nie sięgania po gotowe rozwiązania,
 • swobodę w wykonywaniu działań we własnym tempie i czasie czyli na indywidualnym planowaniu i pracy każdego dziecka,
 • możliwość poszukiwania i badania od najmłodszych lat,
 • naukę odpowiedzialności za siebie i innych,
 • możliwość włączenia się w różnego rodzaju aktywności,
 • poszanowanie pracy innych,
 • umiejętność oceniania siebie i wytworów swojej pracy,
 • umiejętność wyciągania wniosków,
 • umiejętność współpracy z innymi,

 

Informacje przygotowała Katarzyna Zasada