„PLON NIESIEMY PLON” – ORGANIZACJA PRZEDSZKOLNYCH DOŻYNEK

„PLON NIESIEMY PLON” – ORGANIZACJA PRZEDSZKOLNYCH DOŻYNEK

W dniu 31.10.19 r. zorganizowane zostało w przedszkolu święto plonów. Uroczystość przygotowana została przez nauczycieli: Barbarę Kabzińską oraz Annę Soboń. Program artystyczny przygotowany został przez dzieci z grupy Biedronek. Szczególne podziękowania składamy p. Ewie Więckowskiej za udostępnienie wieńca dożynkowego wykonanego przez artystów ludowych z Płoszowa. Wieniec dożynkowy był niezwykle ważnym dodatkiem do przygotowanej wystawy jesiennych zbiorów. Wystawie i występom dzieci towarzyszyła prezentacja multimedialna „Wieniec dożynkowy” oraz bajka polska „Pyza Wędrowniczka”. W czasie spotkania dzieci mogły bliżej zapoznać się z pracą rolnika, ogrodnika, młynarza i piekarza. Nazywały i porównywały różne rodzaje zboża, mąki, pieczywa. Rozwiązywały rebusy literowo-obrazkowe, układały kapuściane puzzle oraz dynie według wielkości. Bawiły się przy przyśpiewkach ludowych, słuchały wierszy i piosenek dotyczących tematu. Głównym celem zorganizowanego spotkania było poznawanie i kultywowanie polskich tradycji i zabaw ludowych, kształtowanie postawy badawczej, rozwój wrażliwości wzrokowej, węchowej, smakowej i dotykowej, rozwijanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji oraz kompetencji matematyczno-przyrodniczych. Szczególną atrakcją dla odważnych przedszkolaków było smakowanie syropu z pokrzywy. Spotkanie na pewno pozostanie na długo w pamięci dzieci.

 

Barbara Kabzińska

Anna Soboń