PODPISYWANIE UMÓW

W terminie od 11 czerwca 2018r. do 22 czerwca 2018r., będą zawierane umowy pomiędzy rodzicami dziecka a przedszkolem w zakresie udzielanych świadczeń.