PODSUMOWANIE AKCJI CHARYTATYWNEJ PROWADZONEJ NA TERENIE PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 9 IM. JASIA I MAŁGOSI W RADOMSKU „ZBIÓRKA NAKRĘTEK”

W roku szkolnym 2021/2022 nasze przedszkole wzięło udział w Akcji zbiórki plastikowych nakrętek. Celem zbiórki była pomoc Julkowi chorującemu na mózgowe porażenie dziecięce i wodogłowie  w zdobyciu niezbędnych środków na rehabilitację, leczenie oraz turnus rehabilitacyjny. Akcja miała również pokazać naszym wychowankom, że pomagać możemy w różny sposób – nawet zbierając nikomu niepotrzebne nakrętki. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli udało się zebrać kilkanaście worków tego cennego surowca. Zebrane nakrętki przekazaliśmy rodzicom chłopca.

Dziękujemy za zaangażowanie!

Zdjęcie prezentuje dłonie trzymające kolorowe nakrętki.

M.Depta