PODSUMOWANIE PROJEKTU SIGUMOWE WYZWANIE MUZYCZNO SENSORYCZNE

W maju zakończyliśmy realizację ogólnopolskiego projektu SiGumowe Wyzwanie Muzyczno Sensoryczne. Projekt był realizowany przez cały rok szkolny. W ramach projektu udało nam się przeprowadzić osiem zajęć muzyczno-ruchowych związanych z aktualnie omawianą tematyką m.in. Jesień, Deszcz, Święta Bożego Narodzenia, Zima, Sporty Zimowe, Zwierzęta, Łąka, Integracja. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem naszych przedszkolaków, które bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach z wykorzystaniem SiGumy.

Projekt dostarczył dzieciom zróżnicowanych aktywności wspierających ich rozwój. Dzięki podejmowanym działaniom przedszkolaki rozwijały muzyczne pasje, doskonaliły umiejętność współpracy w grupie, stały się bardziej kreatywne i twórcze. Za udział w projekcie zarówno grupa, przedszkole oraz nauczycielki otrzymały podziękowania.

M.Depta