Pomarańczowy dzień w przedszkolu

W tym dniu w całym przedszkolu pojawiło się wiele pomarańczowych akcentów. Kolor pomarańczowy towarzyszył również w czasie posiłków oraz podczas zajęć dydaktycznych. Zgodnie z założeniami planu daltońskiego dzieci pracowały w parach a także w zespołach. Układały piramidę zdrowia, uwzględniając wartości odżywcze owoców i warzyw.  Wykonywały zadania wg instrukcji. W tym dniu nie zabrakło również ciekawych zabaw, które każda z grup przeprowadziła w swoich salach. Były to: zabawy matematyczne, zabawy językowe, badawcze, muzyczno- ruchowe a także plastyczne. Inspiracją do wykonania prac plastycznych w grupie „Jagódek” była „Bajka o najpiękniejszym kolorze świata”. Dzień był pełen wrażeń.

Dzieci prezentują papierowe marchewki.

Dzieci siedzą przy stolikach i wykonują z kartonu pomarańczowe kwiaty.

Dzieci siedzą na dywanie w małych zespołach i segregują pomarańczowe owoce i warzywa.Dzieci ubrane na pomarańczowo układają na dywanie pomarańczowe maskotki. pomarańczowymi Dwoje dzieci siedzi przy stoliku i wykonuje pracę wg instrukcji.Dzieci ubrane na pomarańczowo pokazują posegregowane owoce.Grupa dzieci siedzi na dywanie i układa pomarańczowe budowle.Grupa dzieci siedzi na dywanie i układa pomarańczowe budowle.Grupa dzieci wraz z nauczycielką ubrana w pomarańczowe bluzki prezentuje prace plastyczne.Dzieci siedzą przy stoliku i wykonują prace plastyczne.