POWITANIE WIOSNY W GRUPACH STARSZYCH

„Marzanno, Marzanno Ty zimowa panno!
Ciebie pożegnamy, wiosnę przywitamy!”

    19 marca starszaki wzięły udział w tradycyjnym obrzędzie „pożegnania zimy – powitania wiosny”. Każde dziecko w tym dniu miało na sobie zielony strój lub element symbolizujący wiosnę. Uroczystość rozpoczęła się od przeczytania przez nauczycielki listu, który na pożegnanie zostawił dla przedszkolaków Bałwanek. Następnie dzieci dowiedziały się o starym zwyczaju topienia Marzanny i głośnymi okrzykami na dobre pożegnały Zimę.
Ponadto radośnie śpiewały wiosenne piosenki i skandowały hasło: „Wiosno, wiosno przybywaj!”
Dzień wypełniony był radosnymi zabawami oraz wesołymi tańcami. Jesteśmy pewni, że starania naszych wspaniałych Przedszkolaków sprawią, że Wiosna zawita do nas na dobre.

Magdalena Depta
Wanda Mortoń