POZNAJEMY WIRUSA

„POZNAJEMY WIRUSA i zostajemy baohaterem w walce z nim ” – to tematyka zajęć prozdrowotnych, rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia w związku z panującą pandemią wirusową.

 

Zajęcia przybliżające dzieciom, tak ważny temat jak walka z wirusami, była dla dzieci bardzo pouczająca i ciekawa. Dzieci wysłuchały bajki ” Wirus” z której to dowiedziały się skąd na świecie wzięły się wirusy i Coronawirusy, oraz jak należy się wystrzegać tego niechcianego bohatera bajki.  Dzieci utrwaliły wiadomości na temat właściwego zachowania się podczas : kichania, kaszlu, witania się oraz mycia rąk,  Pani pielęgniarka przypominała  również dzieciom zasady właściwego mycia rąk.