POZNAJEMY ZAWODY NASZYCH RODZICÓW

Od najmłodszych lat w ramach treści związanych z doradztwem zawodowym, dzieci poznają różne zawody. Już w przedszkolu wiedzą, że każda praca jest ważna, potrzebna, że każdy zawód należy szanować.

Plakat przedstawiający różne zawody

W ramach realizacji treści z zakresu orientacji zawodowej dzieci z grup starszych przez ostatni tydzień brały udział w cyklu zajęć pt.: „Poznajemy zawody naszych rodziców”. Głównym celem tych zajęć było wstępne zapoznanie dzieci  z wybranymi zawodami w ich najbliższym otoczeniu, kształtowanie motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań przedszkolaków, oraz stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń.

W naszym przedszkolu gościliśmy Rodziców, którzy w bardzo ciekawy sposób przekazali informacje o wykonywanych zawodach. Dzieci w wyniku tych spotkań miały okazje w sposób praktyczny poznać zasady pracy, zakres czynności i obowiązków, wyposażenie, które jest niezbędne przy wykonywaniu poszczególnych zwodów. Z dużym zaciekawieniem wszyscy wysłuchaliśmy pogadanek na temat pracy: sprzedawcy, pielęgniarki, piekarza oraz prawnika. Wrażeń było sporo, dużo wiadomości i przede wszystkim, kolejne doświadczenia. Dzieci rozbudziły w sobie pasję do poznawania zawodów.

Plakat z napisem poznajemy pracę sprzedawcy Na zdjęciu widać dzieci, które słuchają pogadanki na temat pracy sprzedawcy 

Na zajęciu widać pielęgniarkę i dzieci przedszkolne Na zdjęciu widać jak pielęgniarka pokazuje jak należy zakładać opatrunek Na zdjęciu widać jak pielęgniarka ubiera w strój lekarza dziecko

Na zdjęciu widać dzieci i dwie panie. Wszyscy wspólnie robią ciasto na chleb Zdjęcie przedstawia dzieci i panią podczas wspólnego wypiekania chleba Na zdjęciu widać dzieci degustujące upieczony przez piekarza w przedszkolu chleb

Na zdjęciu widać panią prawnik w todze oraz grupę przyglądających się jej dzieci Na zdjęciu widać grupę dzieci i panią prawnik Zdjęcie przedstawia dzieci, które słuchają pogadanki jednej z mam na temat pracy prawnika

Przedszkolaki cały tydzień aktywnie pracowały, rozwiązywały zagadki, quizy, rebusy, wykonywały karty pracy i zadania wynikające z planu daltońskiego związane z zawodami, a także rysowały „Kim chcą zostać w przyszłości?”.

Zdjęcie przedstawia chłopca i tablicę multimedialną, na której widać kolorowe koło z wymienionymi zawodami. Na zdjęciu widać dzieci, które rozwiązują quiz o zawodach na tablicy multimedialnej Na zdjęciu widać troje dzieci, które trzymają swoje rysunki na temat kim będę w przyszłości

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przekazanie dzieciom ciekawych i ważnych informacji na temat reprezentowanych zawodów oraz ich wartości w życiu społecznym. Dzięki Wam, Drodzy Rodzice, nasze przedszkolaki, dowiedziały się jak potrzebna i użyteczna jest Wasza praca. Są przekonane, że każdy zawód pełni istotną rolę w społeczeństwie.

Zapraszamy kolejnych chętnych i odważnych Rodziców, którzy zaszczycą nas swoją obecnością i opowiedzą nam o swojej pracy 🙂

Opracowała:

Katarzyna Stefańczyk

Joanna Molińska