PRACA METODĄ DOBREGO STARTU W GRUPIE PSZCZÓŁKI

PRACA METODĄ DOBREGO STARTU W GRUPIE PSZCZÓŁKI

W październiku w grupie dzieci 3-letnich rozpoczęły się zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu, których celem jest rozwijanie funkcji psychomotorycznych dzieci mających znaczenie w późniejszej nauce czytania i pisania. Na zajęciach prowadzonych Metodą Dobrego Startu dzieci kreślą opracowywany w danym dniu wzór graficzny w rytmie odpowiednio dobranej piosenki lub wierszyka. Pozwala to na jednoczesne rozwijanie słuchu, sprawności ręki i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Na pierwszych zajęciach w tym roku prowadzonych tą metodą dzieci kreśliły wzór złożony z kropek. Podstawą wszystkich ćwiczeń i zabaw był wierszyk „Deszczyk”. Dzieci rytmicznie wypowiadały wierszyk jednocześnie dotykając kropek narysowanych na gładkiej powierzchni, a później wyklejonych materiałami o różnej fakturze (tektura falista, papier ścierny, wypukła tapeta). Udział w tych pierwszych zajęciach prowadzonych Metodą Dobrego Startu dał dzieciom dużo radości i satysfakcji z wykonanych zadań.

Przedszkolaki skaczą obunóż do kolorowych szarf znajdujących się na dywanie.

Dzieci siedzą w kole na dywanie. Każde dziecko uderza łokciem w woreczek, który znajduje się przed nim.

Przedszkolaki siedzą w kole na dywanie. Nauczyciel trzyma w ręku obrazek. Dzieci się przyglądają.

Magdalena Depta