PRÓBNA AKCJA EWAKUACYJNA

PRÓBNA AKCJA EWAKUACYJNA

W dniu 10.10.2019 w Publicznym Przedszkolu nr 9 w Radomsku przeprowadzona została próbna ewakuacja. Celem spotkania było zapoznanie dzieci ze sposobem zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarowego.

Akcja przebiegała zgodnie z ustaleniami. Wszystkie dzieci opuściły budynek w jak najkrótszym czasie i udały się w bezpieczne miejsce na terenie placu przedszkolnego. Następnie ustawione zostały wzdłuż budynku przedszkola i po sprawdzeniu obecności oczekiwały na sygnał powrotu do budynku przedszkola. Po skończonej akcji ewakuacyjnej dzieci pod opieką nauczycieli wróciły do swoich sal zajęć.

 

Beata Kowalska

Barbara Szewczyk