PRZEDSZKOLAKI OBCHODZIŁY MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

20 listopada przypada rocznica uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych – Konwencji o prawach dziecka. Dzieci w naszym kraju są przyzwyczajone, żeby świętować 1 czerwca. Tymczasem 20 listopada też mają ku temu okazję. To kolejny dzień, podczas którego zwracamy uwagę na dzieci, w tym przypadku w kontekście praw im przysługujących.

Ważnym elementem wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci świadomości ich własnych praw oraz uczenie poszanowania praw innych i tolerancji.  Janusz Korczak powiedział kiedyś „nie ma dzieci są ludzie”. I to jest prawda. „Dziecko to także człowiek tylko, że jeszcze mały…”. Należy więc przypomnieć, że każde dziecko to MAŁY CZŁOWIEK posiadający swoje prawa.

Wiemy, że przedszkole jest pierwszą instytucją, w której dziecko w atmosferze spokoju i akceptacji poznaje własne prawa i reguły życia w grupie. W związku z tym w naszym przedszkolu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. We wszystkich grupach wiekowych zostały podjęte różnorodne działania, które miały pokazać dzieciom ich prawa, a także ich obowiązki.

Zdjęcie przedstawia grupę siedzących w kole dzieci, na środku leży arkusz papieru z wypisanymi prawami dziecka.

Tego dnia przedszkolaki oglądały film edukacyjny pt. „Nasze prawa”, poznały Konwencje o prawach dziecka, wysłuchały i zatańczyły do piosenki „Mam prawo do..”, wymieniały swoje prawa i obowiązki.

Na zdjęciu widać dzieci siedzące na dywanie i oglądające film o prawach dziecka.

Dzień ten  upłynął wszystkim bardzo radośnie, ponieważ przedszkolaki przede wszystkim realizowały dla nich najważniejsze prawo – prawo do zabawy.

Katarzyna Zasada
Katarzyna Stefańczyk