PRZEDSZKOLAKI ŚWIĘTUJĄ DZIEŃ BABCI I DZIADKA

PRZEDSZKOLAKI ŚWIĘTUJĄ DZIEŃ BABCI I DZIADKA

W niedzielę 22 stycznia 2017 dzieci z grupy 6A PP nr 9 im. Jasia i Małgosi w Radomsku przedstawiły dla swych babć i dziadków jasełka.

Nie bez powodu miejscem ich wystawienia był tak jak w ubiegłym roku kościół parafialny Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Radomsku.

Piękna szopka, strojne choinki, świąteczny nastrój, płynące z chóru kolędy i słowa kapłana, proboszcza Jacka Wierzby o powołaniu człowieka do pełnienia w życiu różnych funkcji, w tym bycia babcią, dziadkiem, mamą, tatą, nauczycielem, wnuczkiem czy aktorem, świetnie wprowadziły licznie zebranych na niedzielnej Mszy Świętej gości i parafian w atmosferę przyjścia na świat Bożego Dziecięcia. „Biedronki” w roli aktorów spisały się fantastycznie, zwłaszcza, iż ich występ był prezentem dla wszystkich babć i dziadków- tych własnych oraz tych , o których może zapomnieli ich najbliżsi. Podkreślić tu należy szczególną rolę dziadków w kultywowaniu tradycji rodzinnych, świątecznych. To dzięki nim święta zachowują koloryt szczególnych zwyczajów, na które czeka się cały rok. Te składają się na duchowe bogactwo i tradycje własnego domu, kulinarne, ale też i jednoczące nas w świętowaniu, jak śpiewanie kolęd i wspólna modlitwa. Bardzo ważne jest też zaangażowanie dzieci, rodziców i nauczycieli we wspólne przedsięwzięcia – poprzez takie działania zarówno w przedszkolu, w rodzinie jak i w kościele wdrażamy najmłodszych do tego, by potrafiły dać coś z siebie i nie były biernymi, nastawionymi na branie obserwatorami życia, uczymy umiejętności współdziałania, kreatywności, autoprezentacji, a przede wszystkim empatii i wrażliwości na drugiego człowieka. Zadanie to ma szczególne znaczenie dla dzieci w kontekście jednego z zadań tegorocznej koncepcji pracy przedszkola- „Nie jestem sam”- planowy proces wychowawczy oparty na wartościach.

Tekst jasełek autorstwa Katarzyny Kabzińskiej był odniesieniem do czasów współczesnych . Wśród tradycyjnych postaci znajdujemy nowoczesną, wstydzącą się tego, że zaspała przyjście Boga Anielicę, czy Heroda intelektualistę. O oprawę muzyczną w kościele zadbała Kinga Kabzińska oraz autorka tekstu jasełek . Dzieci przygotowane zostały do występu przez nauczycieli Barbarę Kabzińską oraz Elżbietę Minecką. Przedstawienie włączone zostało do Przeglądu Widowisk Jasełkowych „Pastuszkowie przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie” organizowanego przez RUTW- SAN. Dla seniorów RUTW dzieci zaprezentowały się wcześniej w przedszkolu. Przedszkolaki pamiętając o Święcie Babci i Dziadka obdarowały ich prezentami- zakładką do książki oraz rybką z origami.

Ksiądz proboszcz Jacek Wierzba dziękując małym aktorom, gratulując im świetnej gry i obdarowując słodkościami zaprosił na kolejne spotkanie w parafii.

     

    

                     

Barbara Kabzińska