R O D Z I C E !

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola, propozycje zadań do wykonania przez dzieci przy współudziale rodziców, będą zamieszczane na stronie internetowej placówki dla dwóch poziomów: dzieci 3-4 letnie i dzieci 5-6-letnie.

Zachęcamy do stałego odwiedzania naszej strony i korzystania z zamieszczanych propozycji.