RELIGIA – TYDZIEŃ III

Szczęść Boże ! 
Modlitwa poranna.

Za noc, co minęła,
za dary z Twej ręki
chcę Ci już od rana
złożyć, Boże, dzięki.
W imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego,
chcę dziś dobrze czynić
i unikać złego.
Amen.

Cieplutko pozdrawiam 
i uśmiech zostawiam.