ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU EKOLOGICZNEGO PT. „PRZEDSZKOLAKI UCZĄ SEGREGOWAĆ ŚMIECI”

Konkurs dla dzieci i rodziców zorganizowany w ramach projektu ekologicznego „Segregacja fajna rzecz, nawet przedszkolak o tym wie” dofinansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi .
Głównym celem konkursu było poszerzanie wśród najmłodszych wiedzy na temat segregacji odpadów oraz promowanie pozytywnych, proekologicznych zachowań i upowszechnianie dobrych praktyk służących ochronie środowiska.
Zadaniem dzieci i rodziców było nagranie krótkiego filmu instruktażowego, o tym jak dzieci segregują odpady. Wszystkie filmy, który do nas napłynęły zachwyciły jurorów i znalazły się na podium. Za udział w konkursie przedszkolaki otrzymały dyplomy i piękne nagrody.
Za zgodą rodziców filmy zostaną wykorzystane w celach edukacyjnych przez nasza placówkę i udostępnione dzieciom uczęszczającym do naszego przedszkola.
Serdecznie gratulujemy zarówno dzieciom i rodzicom świetnych pomysłów oraz odwagi w podejmowaniu nowych, a zarazem bardzo ciekawych wyzwań.

Magdalena Depta