„SEGREGACJA – TO NIE TAKIE TRUDNE”

W ramach realizacji zadań Programu Edukacji Ekologicznej dofinansowanego przez WFOŚ i GW w Łodzi „ Segregacja fajna rzecz nawet przedszkolak o tym wie” w dniach 17.02.21 i 19.02.21 w naszym przedszkolu przeprowadzona została pogadanka dla dzieci młodszych pt. „Segregacja – to nie takie trudne”. Pogadanka była przeprowadzona przez pracowników radomszczańskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Motywem przewodnim spotkania było zapoznanie dzieci z ogólnymi zasadami dbania o środowisko oraz przedstawienie pojęć ściśle związanymi z ochroną środowiska: recykling, segregacja odpadów, sortowanie, odpady niebezpieczne itp. Na początek pracownicy PGK przybliżyli dzieciom podstawowe zasady recyklingu. Omówiona została idea recyklingu oraz korzyści płynące z segregowanie śmieci. Dzieci miały okazję poznać różne kolory kontenerów i worków do segregacji odpadów oraz ich przeznaczenie. Dowiedziały się co w takich kontenerach może się znaleźć a czego nie wolno w nich umieszczać. Otrzymały informacje dotyczące pozytywnego wpływu segregacji odpadów na ochronę środowiska oraz poznały negatywne skutki mieszania odpadów. Poznały sposoby kolejnego wykorzystywania odpadów takich jak plastikowe i szklane butelki czy makulatura. Pracownicy przybliżyli dzieciom również czym są odpady niebezpieczne. Wyróżnili w nich takie odpady jak akumulatory, baterie, zużyte świetlówki czy przeterminowane leki. Podczas pogadanki pracownicy PGK przedstawili również sposoby na ograniczenie generowania śmieci oraz pomysły na kolejne wykorzystywanie niektórych odpadów. Pogadanka ta była świetną okazją dla dzieci do poszerzenia swojej wiedzy na temat ochrony środowiska oraz przedstawienia, że nawet najmniejsza zmiana naszych przyzwyczajeniach może pozytywnie wpłynąć na otaczający nas świat. Była to bardzo cenna lekcja przyrody dla przedszkolaków.

Opracowała: Mirosława Tomczuk