„Skąd się biorą produkty ekologiczne” – ogólnopolski program realizowany w naszym przedszkolu

Okres przedszkolny jest etapem intensywnego rozwoju dziecka, jak również kształtowania postaw zdrowego stylu życia. Stąd szczególnie istotnym w tym wieku jest podjęcie działań edukacyjnych, które umożliwiają nabycie określonych umiejętności, a także przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno- zdrowotnych. Dlatego też Główny Inspektorat Sanitarny, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podjął działania w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w placówkach przedszkolnych.

Zdjęcie przedstawia plakat realizowanego przez naszą placówkę projektu "Skąd się biorą produkty ekologiczne?"

Nasza placówka z wielka chęcią zaangażowała się w te działania, realizując w roku szkolnym 2022/2023 ogólnopolski program edukacyjny pt. „Skąd się biorą produkty ekologiczne?” skierowany głównie do dzieci w wieku 5-6 lat.  Ogólnym założeniem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych.  W programie podkreślono także znaczenie prawidłowych zachowań związanych z konsumpcją, odżywianiem i higieną oraz niezbędnym ruchem.  Podstawowymi narzędziami programu są: publikacja (podręczniki), animowany film edukacyjny dla dzieci oraz lekcje pokazowe.

Program „Skąd się biorą produkty ekologiczne?” zwraca  uwagę na potrzebę prowadzenia edukacji zdrowotnej wśród dzieci jak i rodziców i opiekunów.

Ponieważ program jest skierowany również do rodziców zachęcamy Państwa do obejrzenia webinaru:

Webinar dla rodziców realizujących program edukacyjny „Skąd się biorą produkty ekologiczne” – YouTube

Dziękujemy.

Sprawozdanie oraz zdjęcia z realizacji projektu będą dostępne na stronie przedszkola.

Koordynator projektu: Katarzyna Stefańczyk