Spotkanie adaptacyjne dla najmłodszych przedszkolaków

Proces adaptacji do nowego środowiska, jakim jest przedszkole, stanowi niezwykle ważny i przełomowy moment, zarówno dla dziecka, jak i całej rodziny. Wiąże się on ze zmianą dotychczasowego trybu życia – miejsca, planu dnia, osób współtowarzyszących w codziennych sytuacjach. Przygotowanie dziecka do rozstania z rodzicami i pozostania w przedszkolu stanowi zatem trudne zadanie dla nauczycieli i rodziców, wymagające przede wszystkim przemyślanych poczynań oraz korelacji oddziaływań na płaszczyźnie przedszkole – rodzice, rodzice – przedszkole.

Jako placówka wspierająca rodziców w trudnym procesie wychowawczo-dydaktycznym  nasze przedszkole ma za zadanie udzielać wsparcia, służąc radą i pomocą tak, aby proces adaptacji mógł przebiec płynnie w atmosferze spokoju i w poczuciu bezpieczeństwa.

Spotkanie z rodzicami oraz dziećmi , odbyło się w ostatnich dniach sierpnia. Goście zwiedzili przedszkole, poznali sale oraz pozostałe pomieszczenia przedszkola. Rodzice otrzymali ulotki z najważniejszymi radami, aby adaptacja dzieci przebiegła sprawniej i bez większego lęku dla maluszków. Dzieci z zaciekawieniem zwiedzały sale przedszkolne, poznały swoje Panie oraz rówieśników.

Wychowawcami grup 3 – latków zostały nauczycielki: Beata Wolska,  Anna Soboń oraz Renata Kowalczyk.

Beata Wolska

Renata Kowalczyk