SPOTKANIE Z POLICJANTEM

Przedszkole realizując program profilaktyczny „Jaś i Małgosia chcą być bezpieczni” wraz z Komendą Policji w Radomsku przeprowadziło spotkanie na temat : „Naucz się być bezpiecznym – przeciwdziałanie przemocy w domu i przedszkolu”.

Pani Policjant z Wydziału Prewencji, przybliżyła dzieciom temat przemocy a następnie przypomniała zasady bezpieczeństwa na drodze, bezpieczeństwa podczas wakacji oraz utrwaliła  wiadomości dzieci na temat zawodu policjanta.

Cel główny spotkania to:
1. Realizacja programu profilaktycznego dla dzieci ”Jaś i Małgosia chcą być bezpieczni”.
2. Poznanie pracy policjanta – wzbudzanie zaufania do policjanta; rozbudzanie
zainteresowania pracą funkcjonariuszy policji.
3. Poznanie i utrwalenie podstawowych wiadomości związanych z udziałem dzieci w
ruchu drogowym – uświadamianie niebezpieczeństwa i zagrożeń związanych z
ruchem drogowym.
4. Znajomość znaków pieszego i kołowego ruchu drogowego.
5. Nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu:
oddalania się od rodziców w miejscach publicznych, rozmawiania z obcymi ludźmi,
zbliżania się do nieznanych psów.