UDZIAŁ BIEDRONEK W MIEJSKICH OBCHODACH ŚWIĄT BOŻONARODZENIOWYCH

W b. r. kolejny raz przedszkolaki zaproszone zostały do udziału w konkursie plastycznym „Gwiazda Betlejemska” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 9 pod patronatem Urzędu Miasta w Radomsku. Celem konkursu jest:

  • zachowanie tradycji bożonarodzeniowych
  • prezentacja prac z motywem bożonarodzeniowym jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci
  • kształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci wobec sztuki i tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Świąt Bożego Narodzenia
  • popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów i efektów pracy nauczycieli

Technika pracy konkursowej określona została na zasadzie dowolności, format pracy – A4. Każda placówka przedszkolna mogła zgłosić do konkursu 5 prac. Nauczycielem wytypowanym do koordynacji działań związanych z udziałem w konkursie była Barbara Kabzińska.

Z placówki naszej wybrane zostały do udziału w konkursie prace następujących dzieci:

  1. Helena Staszczyk – lat 4 – grupa Biedronki
  2. Hania Barczewska – lat 5 – grupa Biedronki
  3. Maja Pawińska – lat 5 – grupa Biedronki
  4. Kuba Czechowski – lat 5 – grupa Biedronki
  5. Oliwia Kaszowara – lat 6 – grupa Słoneczka

Konkurs rozstrzygnięty został w czasie trwania Orszaku Trzech Króli, do którego zaproszone zostały także dzieci z rodzicami z naszego przedszkola. Orszak Trzech Króli rozpoczęła Msza Święta w Kolegiacie św, Lamberta, następnie orszak przeszedł do kościoła Królowej Polski ulicami: Plac 3-go Maja, Krakowska, Piastowska. Konkurs plastyczny był dla naszej placówki niezwykle owocny, gdyż dzieci zdobyły cztery nagrody. Są to: Helenka Staszczyk, Maja Pawińska i Oliwia Kaszowara (wyróżnienia) oraz Hania Barczewska – III miejsce. Gratulujemy osiągnięć całej Wspaniałej Piątce naszych reprezentantów. Podkreślić należy, iż udział w Radomszczańskim Orszaku Trzech Króli był przejawem patriotyzmu lokalnego.

Barbara Kabzińska