Udział Pszczółek w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Słowo, dotyk i muzyka dla każdego smyka” – zadanie pierwsze

Mowa jest bardzo ważnym czynnikiem regulacji stosunków człowieka z otoczeniem. Umiejętność sprawnego mówienia we współczesnym życiu jest szczególe ważna. Wszelkie, nawet niezbyt rażące wady wymowy mogą w sposób istotny wpływać negatywnie na losy dzisiejszych ludzi. Aby wyjść naprzeciw potrzebom naszych przedszkolaków  grupa Pszczółki przystąpiła do projektu łączącego zabawy logorytmiczne z zabawami sensorycznymi.

Główne cele projektu:

– wspomaganie edukacji językowej dziecka, rozbudzenie aktywności słownej, rozwijanie sprawności związanych z komunikacją językową;

– usprawnianie narządów mowy oraz aktywności językowej poprzez ćwiczenia logorytmiczne: słowne, muzyczne, sensoryczne oraz ruchowe;

– wspieranie rozwoju dzieci poprzez zaangażowanie zmysłów konstruktywną zabawą;

– uwrażliwienie na estetykę muzyczną, na pojęcie rytmu i gestów muzycznych;

W ramach pierwszego zadania Pszczółki wykonywały przeróżne ćwiczenia języka. Tego dnia nie zabrakło także ciekawych zabaw oddechowych m.in. dmuchanie na kolorowe piłeczki leżące na stoliku oraz na papierowe płatki śniegu zawieszone na nitce. Dużo radości wywołała zabawa z piosenką „Śnieżny puch”, która do dziś wywołuje duży entuzjazm wśród dzieci. Na zakończenie przedszkolaki malowały farbami śnieżynki za pomocą palców.

 

 

Opracowanie:

Magdalena Depta

Katarzyna Król – Mucharska