WIERSZYKI ĆWICZĄCE JĘZYKI

Ćwiczenia logopedyczne – głoski SZ, Ż, CZ, DŻ, R.

Zdjęcie przedstawia okładkę książki "Wierszyki ćwiczące języki""

zdjęcie przedstawia książkę z wierszykiem ćwiczącym głoskę SZ

zdjęcie przedstawia książkę z wierszykiem ćwiczącym głoskę Ż

zdjęcie przedstawia książkę z wierszykiem ćwiczącym głoskę CZ

zdjęcie przedstawia książkę z wierszykiem ćwiczącym głoskę DŻ

zdjęcie przedstawia książkę z wierszykiem ćwiczącym głoskę R

Na zdjęciu widać grupę dzieci ćwiczących z Panią Logopedą.

Na zdjęciu widać grupę dzieci ćwiczących z Panią Logopedą.

Opracowała

Logopeda – Grażyna Lisowska