WYCIECZKI „BIEDRONEK” O CHARAKTERZE PATRIOTYCZNYM

Wprowadzając dzieci w świat wartości społeczno-moralnych , uczuć patriotycznych, nie może zabraknąć zajęć przybliżających dzieciom naszych bohaterów narodowych, ludzi którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny. Jednym z takich zajęć była wycieczka Biedronek i Stokrotek na Cmentarz Stary. Dzieci mogły w ciszy, zadumie, posłuchać opowieści wychowawcy na temat przeszłości naszej ojczyzny, złożyć kwiaty i zapalić lampki na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz przed Tablicą Katyńską. Wśród nowych grobów i grobowców dzieci dostrzegały stare, zabytkowe pomniki. W czasie wycieczki dzieci poznały tradycje i zwyczaje związane ze Świętem Zmarłych w naszej kulturze i religii. Zrozumiały też jak zachowywać się na cmentarzu, by nie zakłócać spokoju zmarłych i osób odwiedzających to miejsce.
Inną formę realizacji tej tematyki była wycieczka pod pomnik świętej Jadwigi Królowej Polski, patronki Radomska. Dzieci słuchały w przedszkolu legendy „Stopka świętej Jadwigi”, która to przybliżyła im postać świętej. Podczas wycieczek zachwycały się pięknem barw jesiennej przyrody. Nazywały i porównywały barwy chryzantem.

Barbara Kabzińska