„ZAJĄCZKI” W MUZEUM REGIONALNYM

„ZAJĄCZKI” W MUZEUM REGIONALNYM

Wydarzeniem w którym uczestniczyły dzieci z grupy Zajączków były zajęcia, w  trakcie których dzieci zamieniały się w artystów. Dzieci wykonały kolorowe lampiony. Celem projektu Muzeum było rozwijanie zdolności do bycia aktywnymi uczestnikami świata sztuki. Ucząc kontaktu z dziełami, rozwijana była w młodych odbiorcach potrzeba tworzenia oraz świadomość różnych technik artystycznych. Wycieczka dostarczyła dzieciom wiele wrażeń.

Wanda Mortoń