Zajęcia na odległość 07.02.2022 r.

Drodzy Rodzice!

1.Włączcie dzieciom bajkę „Królewna Śnieżka”, a następnie spróbujcie zachęcić dzieci do krótkiej rozmowy na temat jej treści.

2. Zabawa Gdzie schowało się zaczarowane jabłko?

Zabawa polega na tym, że rodzic chowa w pokoju (w widocznym miejscu) jabłko. Dziecko szuka jabłka, a następnie określa samodzielnie (lub z pomocą) miejsce znalezienia jabłka.

Udanej zabawy!