Zajęcia na odległość 08.02.2022r.

Dziś posłuchamy bajki o Czerwonym Kapturku!

Drodzy Rodzice ! Spróbujcie zachęcić dzieci do krótkiej rozmowy na temat treści bajki.

Przy pomocy rodziców wykonajcie pracę plastyczną  „Czerwony kapturek”.

Potrzebujecie: papier kolorowy lub gazety, klej oraz białą kartkę.

Rodzic wycina dziecku poszczególne elementy (zdjęcie 1), a dzieci przyklejają elementy na kartkę próbując stworzyć z nich postać Czerwonego Kapturka.

 

1. Na zdjęciu znajdują się się kształty wycięte z kolorowego papieru.

2. Zdjęcie przedstawia przykładowe prace plastyczne dzieci – Czerwony Kapturek