ZAJĘCIA SENSORYCZNE W „MUCHOMORKACH” I „BIEDRONKACH”

ZAJĘCIA SENSORYCZNE W „MUCHOMORKACH” I „BIEDRONKACH”

17- go maja nasze przedszkole odwiedziły przedstawicielki PPP z Radomska, w związku z prowadzoną współpracą. Panie logopedki zaproponowały dzieciom interesujące zabawy, angażując przy tym wszystkie zmysły dzieci. Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem przyjęły gości i z dużym zaangażowaniem podeszły do wykonywanych zadań.

Metoda Integracji Sensorycznej jest bardzo interesująca dla dziecka, pozwala na wszechstronny rozwój oraz całkowicie pochłania jego aktywność, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej. Podczas tej zabawy dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy (co wiemy  z diagnozy, kwestionariuszy wypełnianych przez rodziców/opiekunów, z dokumentacji specjalistycznej). Dzięki niej dziecko nabywa niezbędnych umiejętności ułatwiających orientację w otaczającym go świecie.

Pamiętajmy jednak, że podczas terapii, dzieci nie uczy się konkretnych umiejętności, lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacniane są procesy nerwowe leżące u ich podstaw. Konkretne zdolności pojawiają się w sposób naturalny, jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego

 

Beata Wolska