ZBIERAMY DESZCZÓWKĘ W RAMACH PROJEKTU EKOLOGICZNEGO

W ramach realizacji Programu Edukacji Ekologicznej dofinansowanego przez WFOŚ i GW w Łodzi pod nazwą „Każdy przedszkolak mały i duży wie do czego woda służy” w Publicznym Przedszkolu nr 9 im. Jasia i Małgosi w Radomsku nasze przedszkolaki z grup 5 i 6 latków wzięły udział w zajęciach ekologicznych p/h „Zbieramy deszczówkę” 
Celem zajęć było promowanie prawidłowych postaw proekologicznych i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem problemu ochrony wód i gospodarki wodnej.
Podczas zajęć dzieci dowiedziały się „Skąd się bierze deszcz” oglądając prezentację multimedialną, słuchały odgłosów deszczu oraz układały i kolorowały historyjkę obrazkową „Wędrówka kropelki wody”.
Przekonały się, że deszcz to doskonały czas do obserwacji chmur, nieba , badania ilości opadów i zbierania wody deszczowej-deszczówki, która posłuży do podlania przedszkolnych kwiatków, dzięki temu zmniejszymy ilość pobieranej wody z kranu. My też chcemy zwiększać zasoby wody i przeciwdziałać zmianom klimatycznym.
Zachęcamy wszystkich: „Zbierajcie deszczówkę”.

Dzieci z grup młodszych podczas zabaw badawczych  filtrowały deszczówkę. Dowiedziały się, że można ją wykorzystać np. do podlewania kwiatów. Proces filtrowania  wody stosuje się też w oczyszczalniach ścieków.

Opracowała K.Foksowicz