KĄCIK ZDROWYCH PORAD

Kącik zdrowych porad – świat emocji

Uczymy nasze dzieci mówić, czytać i pisać, ale czy uczymy ich emocji? Dlaczego się boimy, płaczemy, czy kochamy? Wychowanie oparte na emocjach to podstawa, aby dzieci rosły szczęśliwe i bezpieczne.
Jednym z zadań realizowanych w naszym przedszkolu w b.r. jest hasło „Emocje pokazujemy i dobrze się z tym czujemy”. W ramach realizacji tego hasła, zadaniem nauczycieli będzie:
• aranżowanie sytuacji wychowawczych wprowadzających dziecko w świat wartości społecznych,
• dostarczanie wzorców zachowania w oparciu o literaturę (bajkoterapia),
• prace plastyczne,
• filmy,
• opracowanie i wdrożenie kodeksu przedszkolaka i praw dziecka,
• organizowanie zajęć i zabaw uczących dzieci radzenia sobie w nowych lub trudnych sytuacjach oraz wyrażanie pozytywnych emocji,
• tygodniowe cykle zajęć (nazywam i radzę sobie ze swoimi emocjami, jaki jestem, co mnie cieszy, co raduje, co mnie smuci a co martwi, czego się boję, co mnie złości…).
W każdej sali przedszkolnej stworzone zostały kąciki naszych emocji, w których zgromadzane są przedmioty i pomoce do wyrażania własnych emocji. Bardzo ważnym działaniem zarówno nauczycieli przedszkola jak i rodziców, jest czytanie dzieciom bajek terapeutycznych, dzięki którym kształtujemy właściwe postawy, realizujemy wartości takie jak dobro, prawda, przyjaźń, życzliwość, sprawiedliwość, odpowiedzialność, akceptacja, tolerancja, miłość, wrażliwość na potrzeby innych, ale także niwelujemy lęki dziecięce i niewłaściwe postawy (strach, złość, zazdrość, nieufność, uraza, niechęć, odraza). Emocje towarzyszą nam przez całe życie i tkwią w nas bardzo głęboko. Rolą rodziców i nauczyciela jest pokazanie dziecku sposobów na to, by dobrze się czuło samo ze sobą oraz z innymi ludźmi. Rozmawiając, pamiętajmy, by nie „zarazić” dziecka własnymi lękami, lecz wskazujmy na to, co nam pomogło, bo dobre samopoczucie emocjonalne to podstawa szczęśliwego życia.

Barbara Kabzińska