O nas

Publiczne Przedszkole nr 9 preferuje model pracy nastawiony na wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci z wykorzystaniem ich wrodzonego potencjału. Specyfika placówki pozwala na prowadzenie dziecka od grupy najmłodszej, aż do zakończenia edukacji przedszkolnej. Dzięki temu tworzą się więzi emocjonalne między nauczycielką a dziećmi, wpływające na szersze i skuteczniejsze oddziaływanie wychowawcze.

Nasze przedszkole posiada własną bibliotekę, pracownię plastyczno-muzyczną i salę „Klubu Młodego Europejczyka”. Od 2001 roku posiadamy odpowiednio wyposażoną salę komputerową. Dajemy dzieciom możliwość rozwijania sprawności ruchowej i przebywania na świeżym powietrzu. Posiadamy dwa pełne zieleni ogrody, wyposażone w funkcjonalny sprzęt terenowy oraz dwie sale do zabaw ruchowych.

Warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci zapewnia wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Spośród 21 nauczycieli 91% posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, 9% uzyskało stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, a 71% posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

0%
nauczyciele z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym
0%
nauczyciele mianowani
0%
nauczyciele dyplomowani
 

Wielu nauczycieli przyczynia się do wzbogacenia oferty edukacyjnej przedszkola poprzez:

  • pracę „Metodą Dobrego Startu” – rozwijającą funkcje leżące u podstaw złożonych metod czytania i pisania;
  • pracę w oparciu o opracowany program „Wizytówka dziecka – naturalnym łącznikiem z symboliką świata”, mający na celu kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

W trosce o rozwój wiedzy, umiejętności i zainteresowań wychowanków realizowane są również nieodpłatnie zajęcia dodatkowe: rytmika, logopedia, gimnastyka korekcyjna, kółka zainteresowań – plastyczne, ekologiczne, matematyczne,teatralne, kulinarne.