Oferta programowa

Przedszkole dostarcza dziecku więcej bodźców stymulujących do rozwoju. W przedszkolu uczy się zasad i reguł funkcjonowania w grupie z rówieśnikami, nabywa umiejętności społeczne, negocjacyjne, rozwiązywania konfliktów. Ćwiczy różne postawy w grupie jak i różne sposoby nawiązywania kontaktów. W grupie rówieśników szybciej staje się samodzielne. Ponadto prowadzone w przedszkolu zajęcia dydaktyczne mają na celu przygotowanie dziecka do wyzwań stawianych przed dziećmi przez szkolę, np.: rozwijanie i ćwiczenie ręki przygotowując dziecko do pisania, ćwiczenie pamięci, rozwijanie koordynacji psychoruchowej, itp. dlatego warto dziecko posłać do przedszkola i być przekonanym, że jako dobry rodzic dba się o rozwój dziecka.

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY  NA ROK SZKOLNY 2020/2021

ZADANIE I
„Emocje pokazujemy i dobrze się z tym czujemy”.
Kształcenie umiejętności wyrażania własnych emocji.

Praca z wychowankiem

1. Aranżowanie sytuacji wychowawczych , wprowadzających dziecko w świat wartości społecznych. – dostarczanie wzorów właściwego zachowania w oparciu o literaturę, prace plastyczne, film.
Opracowanie i wdrożenie:
◦ Kodeksu przedszkolaka”-
◦ Kodeksu grupowego
◦ Prawa dziecka
2 .Systematyczne i planowe organizowanie zajęć i zabaw uczących dzieci radzenia sobie w nowych
lub trudnych sytuacjach oraz wyrażania pozytywnych emocji.
3. „ Nazywam i radzę sobie ze swoimi emocjami”- tygodniowy cykl zajęć.
▪ Dzień I – „ Jaki jestem”?
▪ Dzień II – „ Co mnie cieszy, co raduje?
▪ Dzień III – „ Co mnie smuci, a co martwi?”
▪ Dzień IV – „ Czego się boję ?”
▪ Dzień V – „ Co mnie złości?”
4. „ Kącik naszych emocji”
– gromadzenie w salach przedmiotów i pomocy w celu wyrażania swoich emocji np. miś- lalka przytulanka, pomoce„do wyładowania” np. złości, ( mata do wytupania złości, pudełko z emocjami- rysunki dzieci) itp.
5 „ Emocje ukryte w bajkach” -słuchanie przez dzieci bajek terapeutycznych – kształtowanie powszechnie uznanych postaw, zgodnie z przyjętymi wartościami takimi, jak: dobro, prawda, przyjaźń, życzliwość, sprawiedliwość, odpowiedzialność, uczenie wzajemnej tolerancji, akceptacji, zrozumienia potrzeb i odrębności drugiego człowieka.
6. „Dzień uśmiechu i życzliwości w przedszkolu”

7. „ Nasza grupowa księga emocji” –
– stworzenie w grupach księgi z rysunkami dzieci odzwierciedlającymi ich emocje np. ( po wysłuchaniu bajki, obejrzeniu spektaklu, różnych sytuacjach w domu i przedszkolu).

8. Organizowanie uroczystości wzmacniających więzi emocjonalne z rówieśnikami, rodziną i pracownikami przedszkola .

9. „ Współczuję , więc pomagam”- udział dzieci w akcjach:
„ Zbieramy koce i karmę dla zwierząt dla schroniska w Radomsku
– akcja „ Góra grosza”,
– udział w akcji WOŚP.

Doskonalenie nauczycieli i warsztatu pracy

1. Przygotowanie w salach kącików emocji oraz pomocy do ich wyposażenia .

2. Współpraca z instytucjami i najbliższym środowiskiem lokalnym ( MDK, Muzeum Regionalne, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Biblioteka Miejska, DPS w Radomsku.

3. Opracowanie propozycji gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny.


Współpraca z rodzicami

1. Zorganizowanie spotkania z psychologiem nt. „ Spokojnie to tylko emocje”.

2. Zajęcia otwarte dla rodziców w grupach dotyczące emocji.

3. „ Emocje w obiektywie”- wystawa fotograficzna dla dzieci i ich rodziców.
( stworzenie galerii zdjęć. )


ZADANIE II
„ W zdrowym ciele zdrowy duch- bezpieczeństwo, higiena, ruch”.
Promowanie zdrowia oraz bezpieczne wykorzystywanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych.

Praca z wychowankiem

1. Promocja zdrowia i aktywności ruchowej : codzienna realizacja ćwiczeń porannych w grupach starszych i porannych zabaw ruchowych w grupach młodszych.

2. Cykl zajęć o tematyce prozdrowotnej :
W zdrowym ciele zdrowy duch- znaczenie ruchu i propagowanie zdrowego stylu życia międzygrupowe zabawy ruchowe na powietrzu z elementami współzawodnictwa dla przedszkolaków.
3 . Cykle zajęć w ramach ogólnopolskiego projektu Akademia Zdrowego Przedszkolaka
– „Dzień kulinarny”- Cykliczne zajęcia dotyczące przygotowania zdrowego posiłku.
-„Galeria zdrowia” – wystawa prac plastycznych dzieci związana tematycznie ze zdrowiem i zdrowym odżywianiem np. „Zbożowa mandala”
– „Aerobik w przedszkolu” – sport przy muzyce, zajęcia integracyjne dla dzieci.
4. „Uczymy się bezpiecznie i mądrze korzystać z komputera i internetu .- cykliczne prowadzenie zajęć komputerowych z dziećmi. Np. (oglądanie prezentacji, filmów edukacyjnych , zdjęć grupowych z uroczystości przedszkolnych . )

Doskonalenie nauczycieli i warsztatu pracy
1. „ Kąciki zdrowia” – Organizowanie w salach kącików dla dzieci ( np. kącik lekarski, przybory higieniczne ), promujących zdrowie ( plansze – piramida zdrowia, plakaty dotyczące zdrowego odżywiania , książki, historyjki obrazkowe itp.)

2. Gromadzenie przez naucz. książek z bajkami, wierszami, piosenkami o tematyce zdrowotnej.

3. Wyszukiwanie ciekawych scenariuszy zajęć, zabaw , uroczystości w odniesieniu do tematyki zdrowia. Wymiana doświadczeń i ciekawymi scenariuszami i pomocami.

Współpraca z rodzicami

1. „ Kącik zdrowych porad”
– przekazywanie rodzicom wiedzy o zdrowym stylu życia swojego dziecka w kąciku dla rodziców oraz na stronie internetowej przedszkola .

2. Zasady bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu przez dzieci- artykuły nauczycielek w kąciku dla rodziców oraz na zebraniach z rodzicami.

ZADANIE III
„MALI EKOLODZY” – PRZEDSZKOLAKI POZNAJĄ TAJEMNICE
PRZYRODY

Doskonalenie nauczycieli i warsztatu pracy:

,, Mali ekolodzy”- stworzenie w salach kącika tematycznego. Badanie wody i biodegradacja; – zorganizowanie w kąciku przyrody laboratorium badawczego, zgromadzenie w nim mikroskopów, szkieł powiększających, lusterek, pojemników do zbierania materiału przyrodniczego (kamyki, kasztany, orzechy, piasek, kora, liście, itp.)

WDN
Edukacja ekologiczna w przedszkolu Doświadczenia i eksperymenty z wodą , biodegradacja.

Praca z wychowankiem:

• „Służy do picia , służy do mycia , bez niej na Ziemi nie byłoby życia” – międzygrupowy konkurs piosenki o wodzie
• „ Jesienne malowanie” – konkurs plastyczny
• „Co w wodzie piszczy”- Quiz o tematyce ekologicznej.
• „ Zbieramy deszczówkę”

• „Segregacja nic trudnego , zrób dla świata coś dobrego” -cykl zajęć mający na celu zrozumienie przez dzieci potrzeby segregowania śmieci , a także rozwijanie świadomości ekologicznej związanej z ponownym wykorzystaniem posegregowanych odpadów.
• „Jak widzą dzieci segregację śmieci”- plakat.

• Ćwiczenia logopedyczne z wykorzystaniem pomocy z tak zwanych nieużytków.

• „Biodegradacja” – zabawy badawcze

• „Eko Świat” – międzygrupowy festiwal piosenki.

• „W zdrowym ciele -zdrowy duch” cykl zajęć i zabaw ruchowych z wykorzystaniem tak zwanych nieużytków np. stare gazety, rolki , butelek.

• „Szanuj przyrodę – nie zaśmiecaj lasu”
Spotkanie z leśnikiem lub przedstawicielem WOŚ”- ukazanie jakim zagrożeniem są śmieci dla lasu i zwierząt.

• „Wiosna w czystym i pachnącym lesie”. Wiosenne malowanie w plenerze, konkurs między przedszkolny.

• „Eko bohater” – quiz podsumowujący wiedzę zdobytą podczas realizacji projektu.

Współpraca z rodzicami :

• „Nad rzeką jeziorem i stawem”- konkurs fotograficzny dla dzieci i rodziców

• „Pokaz eko-mody”.
Przygotowanie we współpracy z rodzicami strojów z odpadów i nieużytków. Zaprezentowanie ich na pikniku rodzinnym.