PROGRAMY WŁASNE

  „Z MUZYKĄ NA TY” pani B. Wolska

  Rozwija zdolności muzyczne dzieci poprzez śpiew, ruch oraz grę na różnorodnych instrumentach perkusyjnych i dzwonkach diatonicznych (cymbałkach).

  „PRZEDSZKOLAK TWÓRCĄ” pani D. Majzner

  Rozwija wyobraźnię i zdolności plastyczne dzieci.

  „MALI ODKRYWCY” pani A. Soboń

  Celem programu jest przeprowadzanie prostych doświadczeń zmierzających do poznania zjawisk przyrodniczych, tj. burza, tęcza.

  „KLUB MŁODEGO EUROPEJCZYKA” pani B. Knop

  Celem klubu jest rozwijanie zainteresowań tematyką europejską, przybliżanie dzieciom kultury i tradycji Polski na tle innych krajów europejskich.

  „MALI EKOLODZY” pani W. Mortoń

  Celem programu jest poznawanie przyrody , kształtowanie odpowiedzialności za otaczające środowisko i wdrażanie do badania zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz rozpowszechnianie problemów ekologicznych

  „MĄDRA GŁOWA” pani M. Tomczuk

  Głównym celem programu jest rozwijanie zdolności matematycznych dzieci.

  KLUB ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA pani D. Choróbska

  Celem programu jest kształtowanie nawyków dbania o czystość osobistą, umiejętne i kulturalne zachowanie się w czasie posiłków, właściwe odżywianie się oraz sposoby przeciwdziałania chorobom.

  GIMNASTYKA KOREKCYJNA „Trzymaj się prosto” prowadzi pani B. Kowalska.

  Celem zajęć jest kształtowanie prawidłowej postawy i eliminowanie wad postawy.

  MAŁY INFORMATYK pani K. Foksowicz

  Głównym celem programu jest przygotowanie dziecka do posługiwania się komputerem i technologią informatyczną

  MAŁY CZYTELNIK  pani M. Kapica

  Głównym celem programu jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych