Z dziejów przedszkola

„Ludzkość powinna dać dziecku to, co ma najlepsze” – tymi słowami rozpoczęto uroczystość otwarcia Przedszkola nr 9 w Radomsku w styczniu 1980 roku. W uroczystości tej uczestniczyli zaproszeni goście: Inspektorzy Wydziału Oświaty i Wychowania: pan mgr M. Gaik i pan mgr Z. Kurzelewski, Naczelnik Miasta Radomska – pan M. Gajda oraz przedstawiciel Rady Zakładowej WKS „Mostostal” – pan Śledź. Z programem artystycznym na uroczystości wystąpiły dzieci z Przedszkola nr 1 w Radomsku.

Przedszkole zostało wybudowane przy współpracy zakładu WKS „Mostostal”. Pracownicy zakładu – rodzice przyszłych przedszkolaków pomagali przy pracach wewnątrz budynku, jak również w częściowym jego wyposażeniu.

Na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 9 mianowana została pani Krystyna Aksman, która włożyła ogromny wysiłek, starania i poświęcenie, aby placówka mogła funkcjonować już w styczniu 1980 roku.

Uruchomiono 4 oddziały dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Budynek przedszkola był duży, miał przestronne i funkcjonalne sale, hole, szatnie, zaplecze kuchenne i sanitariaty. W 1986 roku, chcąc zapewnić większości zainteresowanym miejsce w cieszącym się dużą popularnością przedszkolu, zwiększono liczbę oddziałów do 5. Od marca 1991 roku datuje się kolejna zmiana w strukturze placówki – do dnia dzisiejszego mieści się w dwóch budynkach i obejmuje 11 oddziałów z liczbą dzieci do 250.