WARSZTATY EKOLOGICZNE „NIEBIESKA PLANETA”

WARSZTATY EKOLOGICZNE „NIEBIESKA PLANETA”

W ramach realizowanego w naszej placówce Programu Edukacji Ekologicznej dofinansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi pod nazwą „Każdy przedszkolak mały i duży wie do czego woda służy” w dniu 06.10.2020 r. przedszkolaki z grup Zajączki, Biedronki oraz Stokrotki wzięły udział w warsztatach ekologicznych pt. „Niebieska planeta” przeprowadzonych przez pracownika Ośrodka Działań Ekologicznych „ Źródło” z Łodzi.
Warsztaty miały na celu uświadomienie wychowankom naszego przedszkola problemu niedostatku wody pitnej na świecie oraz konieczności oszczędzania wody i niezanieczyszczania jej w codziennym życiu. 
Dzięki ciekawym i kreatywnym zajęciom przedszkolaki dowiedziały się m.in. jakie mamy zasoby wody na świecie oraz do czego woda jest nam potrzebna.
Poprzez wspólną zabawę dzieci uświadomiły sobie konieczność oszczędzania wody. Mamy nadzieję, iż zdobyte cenne informacje będą miały odzwierciedlenie w codzienny życiu.

Magda Depta