„ZABAWY Z WYOBRAŹNIĄ” W JEŻYKACH

Zabawy z wyobraźnią – to cykl zabaw plastycznych prowadzonych z dziećmi 4 , 5 – letnimi z grupy „Jeżyki” w ramach realizacji przez nauczycielkę Dorotę Majzner własnego programu autorskiego z zakresu edukacji plastycznej „Przedszkolak twórcą” .
Jak wiemy edukacja plastyczna stanowi jeden z czynników wpływających na wszechstronny rozwój dziecka . Wśród wielu zagadnień wchodzących w jej skład mieści się także to , które dotyczy barwy i kształtu . Przyciągają one przecież oczy dziecka od pierwszego kontaktu ze światem . Najpierw dostrzega je w otoczeniu , przyrodzie , potem w pracach innych ludzi .
Fascynacja barwą i kształtem sprawia wreszcie , że dziecko sięga po kredkę , aby wrażenia te przelać na kartkę papieru – i tak staje się twórcą , odzwierciedlając bezpośrednio nie tylko swoje spostrzeżenia , ale również uczucia, osobowość .
Zagadnienia programowe zawarte we własnym programie autorskim realizowane będą więc w cyklu „W świecie barw i kształtów” . Pobudzając wyobraźnię , wrażliwość i aktywność twórczą w dziedzinie plastyki przybliżą dzieciom podstawowe zagadnienia plastyczne . Dostrzeganie kształtu , barwy jako wartości wizualnych ( angażujących zmysł wzroku , dotyku ) i wartości wyrazowych ( stanowiących oparcie dla wyobraźni i wrażliwości ) stanie się inspiracją dla własnej działalności plastycznej dzieci począwszy od :
– punktu ( kropki) jako rezultatu pierwszego zetknięcia narzędzia z płaszczyzną ,
– linii (kreski) będącej śladem poruszającego się punktu ,
– plamy ( barwy) stanowiącej smugę , zaciek , ślad nałożenia , rozprowadzenia farby.
Zajęcia prowadzone będą ( co dwa tygodnie) od połowy października 2021 roku do końca czerwca 2022 roku .


Zdjęcie przedstawia grupę dzieci siedzących przy stolikach. Dzieci przekształcają narysowany wcześniej punkt (kropkę) w dowolny obrazek – dorysowując markerem brakujące elementy .

Dorota Majzner