Akcja charytatywna ,,Śniadanie Wielkanocne dla samotnych”

Wychodząc naprzeciw osobom samotnym i ich problemom nasze Przedszkole po raz kolejny włączyło się w akcję zbiórki żywności dla potrzebujących z Radomska. Celem akcji było zorganizowanie Śniadania Wielkanocnego dla samotnych, którego organizatorem jest Stowarzyszenie ,,Naturalny Sukces -Pomaga”. Dzieci oraz ich rodzice aktywnie włączyli się w zbiórkę, dzięki czemu udało nam się zebrać wiele produktów żywnościowych, które przekazaliśmy pomysłodawcom projektu. Dodatkowo dzieci wraz z wychowawcami wykonały świąteczne kartki z życzeniami. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i pomoc.

Osoby odpowiedzialne: Magdalena Depta, Karolina Lichota