BIODEGRADACJA

W ramach realizacji zadań Programu Edukacji Ekologicznej dofinansowanego przez WFOŚ i GW w Łodzi „ Segregacja fajna rzecz nawet przedszkolak o tym wie” w marcu w grupach młodszych odbył się cykl zajęć pt. „Biodegradacja- zabawy badawcze”.
W grupach przeprowadzono eksperyment dotyczący czasu rozkładania się poszczególnych materiałów w ziemi, czego efekty będzie można obserwować w kolejnych tygodniach. Zestawy doświadczalne pozwoliły na omówienie, a także praktyczne przećwiczenie zagadnień związanych z zanieczyszczeniem najbliższego otoczenia.
Podczas zajęć odbywających się w grupach przedszkolaki  poznały zasady segregacji odpadów. Dzieci z dużym zainteresowanie brały udział w zajęciach.

dav

Opis: Na zdjęciu znajduje się zestaw doświadczalny, gogle oraz tablica przedstawiająca informacje dotyczące czasu rozkładu śmieci.

Jolanta Jaguścik