Cykliczne spotkanie w grupie 5-latki „A” z panią z Miejskiej Biblioteki Publicznej

Dzieci z grupy 5-latki „A” Jeżyki cyklicznie uczestniczą w czytaniu legend przez panią z biblioteki. Poznają polskie legendy, rozwijają wyobraźnię, nabywają nawyków częstego zaglądania do książek znajdujących się w kącikach czytelniczych.

(Zdjęcie przedstawia grupę dzieci siedzących na dywanie i słuchających opowieści czytanych przez panią bibliotekarkę)