DZIEŃ DRZWI OTWARTYCH DLA PRZYSZŁYCH PRZEDSZKOLAKÓW I ICH RODZICÓW

DZIEŃ DRZWI OTWARTYCH DLA PRZYSZŁYCH PRZEDSZKOLAKÓW I ICH RODZICÓW

Dzień drzwi otwartych w naszym przedszkolu odbył się 18 marca. W tym dniu przyszłe przedszkolaki wraz ze swoimi Rodzicami miały możliwość poznania otoczenia przedszkolnego, zapoznania się z wyglądem sal. Rodzice zapoznali się z ofertą naszego przedszkola: programie wychowawczo- dydaktycznym, zajęciach dodatkowych, strukturze organizacyjnej. Nauczycieli naszego przedszkola zorganizowały dla dzieci kąciki zabaw muzycznych, plastycznych, ruchowych. Zainteresowani rodzice mogli porozmawiać z przedszkolnym logopedą oraz zaproszonym psychologiem. Atrakcją dla odwiedzających było spotkanie z postaciami bajkowymi, w które wcieliły się dzieci z grup 5-6 letnich.

Jpeg

Jpeg

Mirosława Tomczuk
Katarzyna Zasada